Waarom kiest u voor lijfrente?

Lijfrentemeester is een beschermde handelsnaam van

Bauwens invest bvba
Cornelis de Herdtstraat 51
B-2640 Mortsel
BTW BE0687.604.195

Tel: 03 / 345.88.99
E-mail: info@bauwensvastgoed.be

Altijd open op afspraak. Wij zijn makelaar aan huis.

Erkend VLABEL schatter-expert onder nummer 005203779915.

BA en borgstelling via AXA onder polisnummer 730.390.160.

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

Erkend als vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer opgenomen op het tableau onder Belgisch BIV-nummer 510.083.

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV.