Maak u geen zorgen over beleggingen.
Verkopen op lijfrente is uw beste belegging.

Waarom kiest u voor lijfrente?

Extra inkomen

Kies voor een belastingsvrij extra inkomen, aangepast aan de inflatie. Zo behoudt u koopkracht en hoeft u zich geen zorgen te maken over uw toekomst.

Kapitaal

Zet uw bakstenen om in kapitaal terwijl u er wel in kan blijven wonen. Dit is het beste van beide, u blijft wonen en ontvangt dus toch het extra inkomen.

Zekerheid

De zekerheid om zelf in uw eigendom te kunnen blijven wonen. U loopt geen risico dat u gedwongen wordt om te verhuizen. Wilt u liever verhuizen? Dan verhoogt uw maandelijks inkomen, want er wordt dan geen ‘huurwaarde’ meer afgehouden.

Wanneer kiest u best voor lijfrente?

De ideale leeftijd voor verkoop op lijfrente is 68 jaar.

Heeft u niemand aan wie u de erfenis kan of wil nalaten, dan kan u met een lijfrente een mooi aanvullend pensioen creëren.

Voor u verandert er weinig. U kan in uw huis of appartement blijven wonen, zolang u wenst.

Bovendien geniet u van heel wat voordelen. Is uw dak aan vervanging toe, of heeft u een lek? Dan zijn deze kosten niet meer voor uw rekening.

Veelgestelde vragen over lijfrente

Dummie (niet verwijderen!)
Hoe zit het met de brandverzekering?

De verkopers verzekeren de inboedel tegen brandgevaar en de daarmee samenhangende risico’s. U dient zich als verkoper ook te verzekeren als gebruiker van het goed.

De kopers moeten het goed verzekeren. Gedurende de hele duur dat de rente uitgekeerd wordt, heeft de verkoper het recht hiervan een bewijs te vragen.

Indien het verkochte gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat, moet de rente worden doorbetaald. Het teniet gaan van het goed kan niet als overmacht worden ingeroepen.

Wat bij overlijden van de koper?

De verplichtingen van de koper gaan over op zijn erfgenamen.

Zij erven dus het eigendom, maar ook de rente. Met andere woorden: zij zullen instaan voor het uitkeren van de rente.

Indien zij hun verplichtingen niet nakomen, heeft dit dezelfde consequenties zoals bij de oorspronkelijk koper.

Hoeveel registratierechten en notariële kosten moeten er betaald worden?

De registratierechten en notariële kosten zijn gelijk aan die van een reguliere aankoop. Deze kosten worden steeds berekend op de normale verkoopwaarde van de volle eigendom.

U kan een simulatie maken op de website van het notariaat: www.notaris.be.

Wat gebeurt er bij het overlijden van de eerste verkoper?

Er wordt steeds voorzien dat de lijfrente volledig dient te worden betaald, tot het overlijden van de langstlevende verkoper. Dit wordt contractueel gelimiteerd in tijd.

De langstlevende partner zal wel successierechten moeten betalen bij het overlijden van de eerste verkoper. Dit wordt berekend op het verschuldigde restant van de toekomstige rente.

Is lijfrente belastingvrij?

Indien u als Belg verkoopt aan een privé-persoon dan wordt de lijfrente niet belast. Als u zou verkopen aan een vennootschap is deze rente wel belastbaar.

Op het saldo van de verkoopprijs, wordt een fictieve rente berekend van 3%. Hierop betaalt u momenteel 30% roerende voorheffing. Deze belasting heeft geen impact op uw andere inkomsten.

  • Vb. Verkoopwaarde : 200.000 euro. Bouquet 50.000 euro = 150.000 euro saldo of vestigingskapitaal.
    150.000 x 3% x 30% R.V. = 1.350 euro jaarlijkse belasting.

Er kan een hogere rente afgesproken worden om dit nadeel te compenseren.

Dummie (niet verwijderen!)
Hoeveel kan ik per maand ontvangen? Wat is mijn boeket?

Als basis wordt de normale verkoopwaarde van uw eigendom genomen.

Het boeket (ook wel startbedrag genoemd) is vrij te bepalen, doch is dit doorgaans 10% à 20% van de waarde van het eigendom.

Het saldo van de verkoopwaarde wordt omgezet in een rente, lijfrente.

Het bedrag van deze rente is uiteraard afhankelijk van de leeftijd van de verkoper(s) en of u in het eigendom wenst te wonen. Indien u zelf in de eigendom blijft wonen, wordt de maandelijkse rente verminderd met een huurwaarde.

Vraag via onze website een gratis simulatie aan (rechts bovenaan de pagina).

Vanaf welke leeftijd is lijfrente interessant?

Er is geen beperkingen qua leeftijd, dus geen minimale of maximale leeftijd. De ideale leeftijd is vanaf 68 jaar. Start u jonger met de verkoop op lijfrente, ontvangt u minder per maand. U zal het waarschijnlijk wel langer ontvangen.

Er wordt een huurwaarde verrekend wanneer u zelf in het pand blijft wonen. Indien u na de bij aanvang maximale afgesproken termijn toch nog in de eigendom wil blijven wonen, zal er een huur moeten betaald worden aan de koper, tenzij er vanaf het begin een levenslang vruchtgebruik is bedongen. Een levenslang vruchtgebruik heeft uiteraard ook zijn impact op de rente die u maandelijks ontvangt.

Wat met onderhoud en herstellingen?

Het algemeen principe is dat de bewoner/gebruiker in staat voor alle normale kosten van onderhoud en herstellingen. De grote herstellingen vallen ten laste van de koper/eigenaar.

Het principe is te vergelijken zoals bij de huurder/verhuurder. Hieromtrent mogen er vrij afspraken gemaakt worden.

Deze afspraken worden eveneens bij de verkoop vastgelegd.

Wie betaalt de onroerende voorheffing?

De wet voorziet dat de vruchtgebruiker de onroerende voorheffing moet betalen. Hier kan van worden afgeweken.

We berekenen het vruchtgebruik, door de lijfrente van de volle eigendom te verminderen met een huurwaarde. In deze berekeningswijze is het dan ook logisch dat de onroerende voorheffing door de koper, blote eigenaar wordt gedragen.

Als verhuurder zou hij dit ook moeten betalen. Ook dit wordt contractueel vastgelegd.

Wat als de koper niet meer betaalt?

Eerst en vooral wordt bij aanvang van de verkoop een ambthalve inschrijving genomen om de verkoper te beschermen. Dit is een hypotheek waarbij de verkoper bevoorrecht schuldeiser wordt ten opzicht van alle andere schuldeisers; hier kan niemand tussen komen.

Verder wordt er altijd een uitdrukkelijk ontbindend beding voorzien. Hierdoor zal in geval van wanbetaling de verkoop ontbonden wordt en dat de verkoper zijn eigendom terug volledig in bezit krijgt. Hierbij wordt voorzien dat alle betalingen (rente) worden beschouwd als schadevergoeding en zodoende eigendom blijven van de verkoper.

Bovendien wordt ook de mogelijkheid voorzien dat de verkoper de eigendom openbaar kan laten verkopen (ook de blote eigendom) en van deze opbrengst het kapitaal behoudt ter dekking van zijn nog te ontvangen lijfrente.

Contacteer ons

Elke verhaal is anders. Wij luisteren graag naar het uwe.

Neemt u telefonisch contact op? Dan zal het onthaal van Bauwens Vastgoed al uw vragen beantwoorden of een afspraak met de lijfrentemeester maken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wilt u er blijven wonen?